Pro mírné podnebí je vytápění tepelným čerpadlem energeticky účinnou alternativou lokálních elektrických topidel (přímotopů), nebo elektrokotlů. Tepelná čerpadla využívají elektřinu k přenosu tepla z chladného do teplého prostoru, a tím se ohřívá vytápěný prostor. V topné sezóně tepelné čerpadlo získává teplo z venkovního vzduchu a v letní sezóně umí tepelné čerpadlo získat z okolního vzduchu zase chlad. Tepelná čerpadla tedy přemisťují teplo, negenerují ho, a tak poskytují srovnatelnou náhradu za tradiční zdroje za pouhou čtvrtinu nákladů na provoz.

Úspora elektrické energie při použití tepelného čerpadla k vytápění

Nejpoužívanějším typem tepelného čerpadla u nás je tepelné čerpadlo vzduch – voda , které přenáší teplo mezi vytápěným prostorem a venkovním prostředím. Revoluční technologie tepelného čerpadla může snížit spotřebu elektřiny na vytápění přibližně o 3/4 ve srovnání s elektrickým vytápěním, jako jsou např. přímotopy nebo elektrokotle. Tepelná čerpadla vzduch- voda se již mnoho let používají v zemích s mírným klimatem, ale donedávna se příliš nepoužívala v oblastech, kde se dlouhodobě vyskytovaly teploty pod bodem mrazu. V posledních letech však technologie tepelných čerpadel vzduch-voda pokročila, takže nyní je možno tepelná čerpadla vzduch-voda směle využívat i v těchto oblastech.

Výhody typů tepelných čerpadlech

Tepelná čerpadla voda-země, voda-voda dosahují sice vyšší účinnosti odebíráním tepla ze země nebo z vodního zdroje, je však oblíbenější instalace tepelných čerpadel typu vzduch-voda z několika hlavních důvodů:
Nižší pořizovací cena v porovnání s tepelnými čerpadly voda-země, voda-voda
Mnohem rychlejší instalace – tepelné čerpadlo vzduch-voda cca 2 dny, tepelná čerpadla voda-země, voda-voda se instalují 15-20 dní
Nenáročná instalace – žádné výkopy, vrty, není třeba velký pozemek nebo vodní zdroj
Nulová administrativa – pro tepelné čerpadlo vzduch-voda není potřeba stavební povolení ani ohlášení stavby. Nutnou dokumentaci vyřizuje realizační firma.