ElCool.cz

Jak na výběr tepelného čerpadla

Jak na výběr tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla představují moderní řešení vytápění a ohřevu vody v domácnostech. Pracují s obnovitelnými zdroji energie – využívají totiž sluneční záření. Zbytkové teplo si berou ze vzduchu, země nebo vody.

Jedná se o metodu nejen ekologickou, ale také ekonomickou. Díky tepelnému čerpadlu se totiž do jisté míry stáváte nezávislí na plynu a elektřině. Vzhledem k neustále rostoucím cenám energií se jedná o praktický způsob jak ušetřit. Prvotní investice do tepelného čerpadla se vám totiž během několika málo let vrátí.

Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se dělí na několik typů – a to podle toho odkud si berou teplo (vzduch, země nebo voda) a kam jej převádí (voda, vzduch).

Vzduch/voda

V současné době se jedná o nejčastěji využívané tepelné čerpadlo. Jeho pořizovací náklady jsou nejnižší a výhodou je i snadná instalace. Hlavní nevýhodou je závislost na teplotě venkovního vzduchu, což může představovat problém především ve vysokohorských oblastech, kde je zima delší a chladnější. Většina čerpadel zvládá pracovat zhruba do teploty -15 °C. Poté je potřeba přejít na záložní zdroj.

Vzduch/vzduch

Toto tepelné čerpadlo využívá vzduchotechniky, s jejíž pomocí se ohřátý vzduch rozvádí do celého domu. V každé místnosti je pak možné zvlášť regulovat teplotu. Jedná se v podstatě o systém obrácené klimatizace a v létě může také jako klimatizace posloužit. Nevýhodou je, že se toto čerpadlo nedá využívat pro ohřev užitkové vody. Podobně jako typ vzduch/voda jste i v tomto případe závislí na venkovní teplotě. V chladnějších oblastech je proto lepší zvolit čerpadlo využívající jiný zdroj.

Země/voda

Tepelné čerpadlo získává teplo ze země a to buď pomocí vertikálního hlubinného vrtu, nebo horizontálního plošného kolektoru. Pro umístění kolektoru je potřeba mít u domu větší pozemek. Zároveň musíte počítat s jeho rozkopáním. Hlubinný vrt se využívá na menších zahradách.

Pořízení tohoto čerpadla je dražší, provozní náklady jsou nicméně nižší.

Voda/voda

V případě tohoto čerpadla se teplo získává z vody. Využívají se například studny, případně třeba rybník, pokud se nachází v blízkosti domu. Čerpadlo tohoto typu je ovšem poměrně náročné na údržbu. U studny taky hrozí její vyčerpání.

Náš tým

Jakub Kužel

specialista na montáž a servis tepelných čerpadel

+420 608 771 677

Jiří Kučera

specialista na dotace a montáž tepelných čerpadel

+420 605 135 550

ADRESA

Toušice 80, Kostelec NČL, 281 63

Zašlete nám vzkaz