ElCool.cz

Nejčastější dotazy před pořízením tepelného čerpadla

Je pro náš dům TČ vhodným řešením?
Tepelné čerpadlo je vhodné snad pro každou domácnost, která se rozhodne o tepelném čerpadlu uvažovat. Dostatečná výstupní teplota může sloužit k vytápění obytného prostoru radiátory, a proto jsou tato tepelná čerpadla vhodná i pro modernizace.

Co musíme vědět, než si TČ pořídíme?
Nejbezpečnější cestou k tomu, abyste své peníze do vytápění investovali smysluplně, je, nechat si zpracovat nabídky a pak z nich vybrat nejvýhodnější. Spolehlivým vodítkem při výběru je přidělená Evropská značka kvality Q (Q LABEL), která je dokladem toho, že čerpadlo prošlo akreditovanou zkušebnou, takže výrobcem udávané parametry jsou pravdivé.

Jaký výkon TČ nám bude stačit?
Lze se rozhodovat dle ceny nabízené technologie a dle odhadnuté roční spotřeby elektřiny pro čerpadlo. Pokud čerpadlo s menším výkonem poskytne i menší roční elektrickou spotřebu, není asi nad čím váhat.
Nakonec jde o finanční analýzu v horizontu životnosti celé technologie: investiční náklady a provozní náklady. Je-li nabízené čerpadlo velmi levné a poskytuje dobrý topný faktor i při malém odběru tepla a nepříznivých teplotních poměrech, nemusí nijak vadit, že je větší, než by bylo nezbytně nutné. I tepelné čerpadlo polovičního výkonu by po většinu topného období pracovalo jen málo vytížené.

Musí se na TČ provádět pravidelný servis?
TČ si zaslouží svou péči, proto je dobré na něj myslet při pravidelném servisu. Někteří výrobci si dokonce pravidelný servis požadují. Máte tak zajištěnou vyšší účinnost a prodlouženou dobu užívání TČ. Pravidelný servis by měl proběhnout 1x za rok.

Bude TČ fungovat i v největší zimě - při extrémně nízkých teplotách?
Kvalitní tepelné čerpadlo šetří vaše náklady na vytápění až do venkovní teploty -25 °C. Nekvalitní a levná tepelná čerpadla mohou v mrazech skutečně vykazovat nižší účinnost. Dle našich zkušeností a zkušeností našich zákazníků tuto cestu nedoporučujeme. Běžná tepelná čerpadla fungují maximálně do venkovní teploty -12 °C až -15 °C.  Za silnějších mrazů si teplo domova musíte zajistit jinak. U kvalitnějších se používají kvalitní kompresory a moderní chladivo. Výrobci svá tepelná čerpadla obvykle testují také v drsnějších klimatických podmínkách, vyšších nadmořských výškách a v severských zemích.

Jaká je životnost TČ?
Pokud se nevyskytne nějaká mimořádná událost, životnost tepelného čerpadla, které prochází pravidelnou kontrolou, může být klidně 20 let a více. Životnost dále ovlivňuje i výběr čerpadla se správným výkonem a správným nastavením.

Jaký je princip funkce TČ?
Tepelné čerpadlo se dá jednoduše popsat – jednoduchý princip, vysoký účinek. Funkce je srovnatelná s chladničkou, jen funguje opačným směrem. V případě chladničky se teplo odvádí zevnitř ven, u tepelného čerpadla je tomu přesně naopak. Teplo se přivádí z venkovních prostor, například ze země, vody nebo vzduchu. Vytápění využívá tepelnou energii přírody, a díky tomu je tak velmi ekologické.

Jak hlasité je TČ?
Počítejte s tím, že pokud chcete čerpadlo, které nebude obtěžovat hlukem, budete muset na levná tepelná čerpadla zapomenout. Vystačíte si pro porovnání s údajem o hlučnosti uvedeném na energetickém štítku tepelného čerpadla. Pokud hrozí, že tepelné čerpadlo může ohrožovat hlukem vás nebo vaše sousedy, je nutné si od dodavatele vyžádat údaje o maximální hlučnosti při provozu na plný výkon. Tuto hodnotu budete potřebovat i v případě, kdy bude stavební úřad požadovat akustickou studii, nebo měření hlučnosti při kolaudaci. Pro porovnání hlučnosti použijte pouze hodnotu „Akustický výkon“ dB(A). Obvykle se ale hlučnost kvalitního čerpadla dá srovnat s kočičím vrněním.  

Jaké dotace mohu získat na TČ?
Určitou finanční pomoc pro pořízení tepelného čerpadla představují dotační programy. Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Podpora se vztahuje na RD s měrnou spotřebou tepla na vytápění do 150 kWh/m2/rok. Instalace tepelného čerpadla se může promítnout i do dotačního programu výstavby RD s velmi nízkou energetickou náročností.
Dotace je poskytována pouze na tepelná čerpadla splňující podmínky Nařízení komise EU č. 813/2013.

Získat lze dle instalovaného opatření:

tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
tepelné čerpadlo vzduch x vzduch pro vytápění – 60 000 Kč

S vyřízením dotace samozřejmě rádi pomůžeme nebo ji rovnou vyřídíme za vás.

Náš tým

Jakub Kužel

specialista na montáž a servis tepelných čerpadel

+420 608 771 677

Jiří Kučera

specialista na dotace a montáž tepelných čerpadel

+420 605 135 550

ADRESA

Toušice 80, Kostelec NČL, 281 63

Zašlete nám vzkaz